ĐĂNG KÝ KÊNH YOUTUBE để cập nhật những mẫu mới nhất ==> Chi tiết

(Giá trị trong bảng chỉ mang tính chất tương đối, có thể thay đổi tùy từng trường hợp, hoàn cảnh cụ thể)

A, Chính sách bán lại, trao đổi đối với sản phẩm mua tại cửa hàng: 

(Giá trị chiếc bán lại lớn hơn hoặc bằng giá trị chiếc đổi sang)

01. Đồng hồ mới trừ 25-30% trong vòng 6 tháng đầu, sau 6 tháng thỏa thuận tỷ lệ theo giá thị trường từ 25-30% trở lên. 

02. Đồng hồ cũ trừ 15-20% trong vòng 6 tháng đầu, sau 6 tháng đầu tiên sẽ từ 20% trở lên.(Riêng với sản phẩm Rolex sẽ có thoả thuận riêng theo giá thị trường)

03. Trong một tuần đầu khách hàng sẽ bị trừ 8-10%. Nếu sản phẩm mua mới 100% thì tình trạng trả lại phải như lúc bán mới 100% nếu không sẽ áp dụng trường hợp số 01.

B, Chính sách cho trường hợp lên đời sản phẩm   của cửa hàng:

(Giá trị chiếc bán lại nhỏ hơn giá trị chiếc đổi sang)

01. Đồng hồ mới trừ 20-25% trong vòng 6 tháng đầu, sau 6 tháng từ 25% trở lên.

02. Đồng hồ cũ trừ 10-15% trong vòng 6 tháng đầu, sau 6 tháng từ 15% trở lên.

03. Trong một tuần đầu khách hàng sẽ bị trừ 5-8%. (Nếu sản phẩm mua mới 100% thì tình trạng trả lại phải như lúc bán mới 100% nếu không sẽ áp dụng trường hợp số 01)

Chú ý: Để đảm bảo được giá bán lại hoặc đổi các như quy định còn phải căn cứ vào tình trạng của sản phẩm khi bán lại hoặc đổi các.

 

C, Chính sách bán lại, trao đổi đối với sản phẩm Order:

(Giá trị chiếc bán lại lớn hơn hoặc bằng giá trị chiếc đổi sang)

01. Đồng hồ mới trừ 35-40% trong vòng 6 tháng đầu, sau 6 tháng thỏa thuận tỷ lệ theo giá thị trường từ 35-40% trở lên. (Riêng với sản phẩm Rolex sẽ có thoả thuận riêng theo giá thị trường)

02. Đồng hồ cũ trừ 20-25% trong vòng 6 tháng đầu, sau 6 tháng đầu tiên sẽ từ 20-25% trở lên.(Riêng với sản phẩm Rolex sẽ có thoả thuận riêng theo giá thị trường)

03. Trong một tuần đầu khách hàng sẽ bị trừ 10-15%. Nếu sản phẩm mua mới 100% thì tình trạng trả lại phải như lúc bán mới 100% nếu không sẽ áp dụng trường hợp số 01.

 

D, Chính sách cho trường hợp lên đời sản phẩm Order:

(Giá trị chiếc bán lại nhỏ hơn giá trị chiếc đổi sang)

01. Đồng hồ mới trừ 30-35% trong vòng 6 tháng đầu, sau 6 tháng từ 30-35% trở lên.

02. Đồng hồ cũ trừ 15-20% trong vòng 6 tháng đầu, sau 6 tháng từ 15-20% trở lên.

03. Trong một tuần đầu khách hàng sẽ bị trừ 8-12%. (Nếu sản phẩm mua mới 100% thì tình trạng trả lại phải như lúc bán mới 100% nếu không sẽ áp dụng trường hợp số 01)

Chú ý: Để đảm bảo được giá bán lại hoặc đổi các như quy định còn phải căn cứ vào tình trạng của sản phẩm khi bán lại hoặc đổi các:

Chú ý:

- Việc hỗ trợ khách hàng quay đầu, lên đời là chính sách của cửa hàng, không phải là cam kết, hay ràng buộc gì về việc bắt buộc phải thu mua lại (trừ khi có thỏa thuận riềng, cụ thể cho mỗi đơn hàng khác nhau)

- Yêu cầu bắt buộc trước khi bán lại hoặc đổi các: Nếu sản phẩm đảm bảo tính nguyên vẹn, nguyên zin, không thay tháo linh kiện, không sửa chữa gây hỏng hóc, hoặc trong quá trình sử dụng: sử dụng không đúng cách dẫn đến giảm giá trị của sản phẩm như ban đầu, thiếu các phụ kiện đi kèm khi bán ra thì tùy theo mức độ để thỏa thuận hoặc có thể từ chối mua lại hoặc quay đầu.

- Sản phẩm trước khi bán lại hoặc đổi các cần phải được kiểm tra lại qua người có chuyên môn để đủ dữ kiện ra quyết định định giá được sản phẩm cũng như tính được rủi ro nếu phải sửa chữa thay tháo để bán ra thị trường.

- Nếu khách hàng ở xa thì yêu cầu khách hàng chuyển hàng về cửa hàng hoặc chuyển hàng qua đơn vị cửa hàng chỉ định để làm công tác thẩm định trước khi định giá sản phẩm.

- Chính sách lên đời áp dụng trong trường hợp sản phẩm lên đời có giá bán tại SH WATCH cao hơn giá bán của sản phẩm khách hàng muốn đổi.

Zalo
Hotline
SH WATCH